Kadencja 2005–2007

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Anna M. Rychter; Uniwersytet Warszawski
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka; Uniwersytet Jagielloński
 • Sekretarz: dr Izabela Juszczuk; Uniwersytet Warszawski
 • Skarbnik: dr hab. Paweł Sowiński; Uniwersytet Warszawski.

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Joanna Deckert; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Prof. dr hab. Halina Gabryś; Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Andrzej Kononowicz; Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska; Uniwersytet Śląski
 • Dr hab. Andrzej Podstolski, prof. UW; Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek; Uniwersytet Wrocławski.

Informacje

 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter została wybrana do Zarządu FESPB jako przedstawiciel Europy Centralnej i Wschodniej.