Kadencja 2009–2011

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek; Uniwersytet Wrocławski
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Andrzej Kononowicz; Uniwersytet Łódzki
 • Sekretarz: dr Edyta Gola; Uniwersytet Wrocławski
 • Skarbnik: dr Elżbieta Myśkow; Uniwersytet Wrocławski.

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB; Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Hanna Jańska; Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska; Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter; Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Paweł Sowiński, prof. UW; Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka; Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska; Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz; Zakład Biofizyki, UMCS.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Członek: prof. dr hab. Halina Gabryś; Uniwersytet Jagielloński
 • Członek: dr hab. Dorota Kwiatkowska; Uniwersytet Śląski.

Informacje

 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter jest przedstawicielem Europy Centralnej i Wschodniej w Zarządzie FESPB
 • Prof. dr hab. Hanna Jańska została wybrana przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin do Rady FESPB.