Obituaria

Ś.p. Profesor Stanisław WięckowskiŚ.p. Profesor Stanisław Więckowski

Profesor Stanisław Więckowski, jeden z członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin. Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny, ceniony w kraju i zagranicą uczony i pedagog, wieloletni kierownik Zakładów Biochemii Roślin oraz Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1971–1991 Kierownik Zakładu Biochemii Roślin; w latach 1991–1997 Kierownik Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin. W latach 1974–1976 zastępca dyrektora Instytutu Biologii Molekularnej UJ. Od 1987 członek, przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Fizjologii Roślin PAN. Członek licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Wybitny specjalista w zakresie fizjologii i biochemii roślin. Autor lub współautor ponad 150 prac doświadczalnych i artykułów przeglądowych. Autor lub współautor 5 książek, podręczników i skryptów akademickich. Redaktor Wydawnictw UJ, oraz członek rad redakcyjnych naukowych czasopism z zakresu fizjologii i biochemii roślin. Był wychowawcą kilku pokoleń uczonych – wykształcił ok. 60 magistrów, był promotorem w 11 zakończonych przewodach doktorskich i sprawował opiekę nad 4 przewodami habilitacyjnymi.

Zmarł w dniu 22 marca 2011 r., w Krakowie. Nabożeństwo żałobne odprawiono we wtorek, 29 marca 2011 r. w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Ś.p. Profesor Maria Joanna OlszewskaŚ.p. Profesor Maria Joanna Olszewska

Emerytowana profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, wybitna, ceniona w kraju i zagranicą uczona i pedagog, założycielka i wieloletni kierownik Katedry Cytologii i Cytochemii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Doctor honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.

Odznaczona Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1966–1969 prodziekan, a w latach 1969–1972 dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zespołu Ekspertów Nauk Przyrodniczych i jego wieloletnia przewodnicząca; członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (1994–1996); w Polskiej Akademii Nauk: prezes Oddziału Łódzkiego (1993–1998), członek Prezydium PAN (1993–2006); prezes Oddziału Łódzkiego PAN w latach 1993–1998; członek (4 kadencje) i przewodnicząca (1 kadencja) Komisji Nagród przy II Wydz. PAN; Przewodnicząca lub członek rad naukowych licznych instytutów i centrów naukowych PAN; członek i recenzent (od początku istnienia) Komisji Nagród Prezydium OŁ PAN i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni Łodzi dla młodych pracowników nauki, w dziale nauk biologiczno-medycznych.

Wybitna specjalistka w zakresie biologii komórki roślinnej i cytogenetyki molekularnej roślin. Autorka lub współautorka ponad 120 prac doświadczalnych i artykułów przeglądowych. Autorka lub współautorka 5 podręczników akademickich. Była Wychowawcą kilku pokoleń uczonych – wykształciła ok. 100 magistrów, była promotorem w 14 zakończonych przewodach doktorskich i sprawowała opiekę nad 6 przewodami habilitacyjnymi.

Zmarła w dniu 3 lutego 2011 r., w Łodzi. Pogrzeb odbył się w dniu 11 lutego 2011 r. na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close