Kadencja 2013–2015

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Ewa Łojkowska; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wiceprezydent: dr hab. Iwona Ciereszko; Uniwersytet w Białymstoku
 • Sekretarz: dr Robert Czajkowski; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Skarbnik: dr hab. Aleksandra Królicka; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Małgorzata Gaj; Uniwersytet Śląski
 • Dr Anna Ihnatowicz; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Artur Jarmołowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Dr hab. Jacek Kęsy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz; Uniwersytet Łódzki
 • Dr Violetta Katarzyna Macioszek; Uniwersytet Łódzki
 • Dr Jadwiga Śliwka; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek; Uniwersytet Wrocławski.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Skoczowski; Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
 • Członek: prof. dr. hab. Zbigniew Miszalski; Instytut Fizjologii Roślin, im Franciszka Górskiego PAN
 • Członek: dr hab. Magdalena Krzesłowska; Uniwersytet im. A. Mickiewicza.