Kadencja 2003–2005

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Jan Rybczyński; Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN
 • Sekretarz: mgr Marta Derba; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Skarbnik: dr Renata Rucińska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. Joanna Eleonora Deckert; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Dr Katarzyna Głowacka; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Prof. dr hab. Krystyna Janas; Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Alina Kacperska-Lewak; Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Krupa; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. Jolanta Legocka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska; Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Anna Rychter; Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka; Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Jan Szopa; Uniwersytet Wrocławski.