Kontakt

Siedziba

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
ul. Noskowskiego 12, 61-704 Poznań

Zarząd Główny w kadencji 2019–2021

  • Prezydent: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska; Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: prezydent@ptber.org.pl
  • Wiceprezydent: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; email: wiceprezydent@ptber.org.pl
  • Sekretarz: dr Marek Marzec; Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: sekretariat@ptber.org.pl
  • Skarbnik: dr Krzysztof Sitko; Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: skarbnik@ptber.org.pl.

Witryna internetowa

Piotr Otręba; email: admin@ptber.org.pl