Zarząd Główny w kadencji 2017–2019

Prezydent: dr hab. Jacek Kęsy. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. email: prezydent@ptber.org.pl; kesy@umk.pl

Wiceprezydent: Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska. Katedra Biologii Komórki, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice. email: wiceprezydent@ptber.org.pl; ewa.kurczynska@us.edu.pl

Sekretarz: dr hab. Alina Trejgell. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. email: sekretariat@ptber.org.pl; trejgell@umk.pl

Skarbnik: dr Paulina Glazińska. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. email: skarbnik@ptber.org.pl; Paulina.Glazinska@umk.pl

Witryna internetowa PTBER

Piotr Otręba (email: admin@ptber.org.pl)