Kontakt

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

Zarząd Główny w kadencji 2017–2019

  • Prezydent: dr hab. Jacek Kęsy; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: prezydent@ptber.org.pl, kesy@umk.pl
  • Wiceprezydent: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska; Katedra Biologii Komórki, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: wiceprezydent@ptber.org.pl, ewa.kurczynska@us.edu.pl
  • Sekretarz: dr hab. Alina Trejgell; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: sekretariat@ptber.org.pl, trejgell@umk.pl
  • Skarbnik: dr Paulina Glazińska; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: skarbnik@ptber.org.pl, Paulina.Glazinska@umk.pl.

Witryna internetowa

Piotr Otręba; email: admin@ptber.org.pl