Nowe władze PTBER 2019–2021

Walne Zgromadzenie członków PTBER, jakie odbyło się w dniu 10.09.2019 w Toruniu wyłoniło nowe władze Towarzystwa. Prezydentem Zarządu Głównego została prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, Sekretarzem dr Marek Marzec, a Skarbnikiem dr Krzysztof Sitko, wszyscy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie ze zwyczajem, jaki panuje w Towarzystwie, oznacza to, że kolejna Konferencja PTBER odbędzie się w tym ośrodku naukowym. Wiceprezydentem został Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek a członkami prof. dr hab. Małgorzata Gaj, prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska, dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN, prof. dr hab. Magdalena Krzesłowska, dr Anna Ihnatowicz, dr hab. Jacek Kęsy.

Walne Zgromadzenie dokonało także wyboru nowego znaku graficznego Towarzystwa, którego autorem jest dr hab. Michał Rygielski, Profesor Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Laureaci Konkursu na Nagrodę Główną PTBER

Kapituła Nagrody Głównej PTBER za osiągnięcia naukowe rozstrzygnęła tegoroczny konkurs. Oto jego wyniki:

Prof. dr. hab. Maciej Stobiecki (Zakład Biochemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań) i współpracownicy za najlepszy cykl prac:

  • Swarcewicz B, Sawikowska A, Marczak Ł, Łuczak M, Ciesiołka D, Krystkowiak K, Kuczyńska A, Piślewska-Bednarek M, Krajewski P, Stobiecki M. (2017) Effect of drought stress on metabolite contents in barley recombinant inbred line population revealed by untargeted GC-MS profiling. Acta Physiologiae Plantarum 39, article No. 158; https://doi.org/10.1007/s11738-017-2449-y
  • Chmielewska K, Rodziewicz P, Swarcewicz B, Sawikowska A, Krajewski P, Marczak Ł, Ciesiołka D, Kuczyńska A, Mikołajczak K, Ogrodowicz P, Krystkowiak K, Surma M, Adamski T, Bednarek P, Stobiecki M. (2016) Analysis of drought-induced proteomic and metabolomic changes in barley (Hordeum vulgare L.) leaves and roots unravels some aspects of biochemical mechanisms involved in drought tolerance. Frontiers in Plant Sciences 7, article No. 1108; https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01108
  • Rodziewicz P, Chmielewska K, Sawikowska A, Marczak Ł, Łuczak M, Bednarek P, Mikołajczak K, Ogrodowicz P, Kuczyńska A, Krajewski P, Stobiecki M. (2019) Identification of drought responsive proteins and related pQTLs in barley. Journal of Experimental Botany 70, 2823–2837; https://doi.org/10.1093/jxb/erz075

Dr Urszula Krasuska (Katedra Fizjologii Roślin; Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Warszawa) i współpracownicy za najlepszą pracę przeglądową:

  • Staszek P, Weston L, Ciacka K, Krasuska U, Gniazdowska A. (2017) L-Canavanine – how does a simple non-protein amino acid inhibit cellular function in a diverse living system? Phytochemistry Reviews 16, 1269–1282; https://doi.org/10.1007/s11101-017-9536-y

Nagroda przyznana ex aequo.

Dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka (Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i współpracownicy za najlepszą pracę oryginalną:

  • Sobieszczuk-Nowicka E, Wrzesiński T, Bagniewska-Zadworna A, Kubala S, Rucińska-Sobkowiak R, Polcyn W,  Mattoo AK. (2018) Physio-genetic dissection of dark-induced leaf senescence and timing its reversal in barley. Plant Physiology 178, 654–671. https://doi.org/10.1104/pp.18.00516

Dr Katarzyna Sokołowska (Zakład Biologii Rozwoju Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych) i współpracownicy za najlepszą pracę oryginalną:

  • Słupianek A, Kasprowicz-Maluśki A, Myśkow E, Turzańska M, Sokołowska K. (2019) Endocytosis acts as transport pathway in wood. New Phytologist 222, 1846–1861; https://doi.org/10.1111/nph.15637

Konkurs na logo Towarzystwa

Zarząd Główny PTBER ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego Towarzystwa (logo). Uczestnikiem konkursu może zostać każda zainteresowana osoba. Prace w formie pliku grafiki wektorowej należy przesłać na adres sekretarz@ptber.org.pl do dnia 30 maja 2019 r.

Powołana przez Zarząd Komisja konkursowa wybierze trzy prace, spośród których jedna zostanie zaakceptowana na wrześniowym Walnym Zebraniu członków PTBER, jako znak graficzny Towarzystwa. Autor wybranej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł brutto.

9th Conference of PSEPB – registration is now open

Registration form for the 9th Conference is available from February 1 till April 30, 2019.

Please visit the Conference page to learn more about the event.

Please note that you will have to login to your account associated with the membership to avail of the member discounts during registration. If you are a member of PSEPB and you see a note that you cannot avail of membership discounts in the registration form, please contact Society’s Secretary at first, maybe your details are not updated in our records.

Nagroda Główna PTBER za osiągnięcia naukowe i Fundusz stypendialny dla młodych naukowców

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTBER w Białymstoku podjęło uchwały o ustanowieniu „Nagrody Głównej PTBER” za osiągnięcia naukowe oraz Funduszu stypendialnego dla młodych naukowców. Obydwa wyróżnienia kierowane są wyłącznie do Członków Towarzystwa.

Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach: za najlepszą pracę oryginalną, za najlepszą pracę przeglądową w języku angielskim oraz za cykl prac. Laureaci otrzymają dyplom honorowy, nagrodę pieniężną i możliwość wystąpienia na Kongresie PTBER.

Fundusz stypendialny przeznaczony jest dla młodych naukowców i może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów udziału w Konferencjach organizowanych przez Zarząd Główny PTBER. Przez młodych pracowników nauki rozumie się osoby opisane w art. 2, pkt. 19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i stypendiów zostaną podane do wiadomości wkrótce. Treści uchwał w/s Nagrody Głównej i Stypendium są dostępne po zalogowaniu się do Strefy dla członków PTBER.

Strefa dla członków w witrynie PTBER – finalizacja

Prace nad utworzeniem Strefy dla członków PTBER zostały zakończone. Członkowie Towarzystwa, którzy podali swój adres email powinni otrzymać dane do zalogowania się do swojego konta w witrynie PTBER. Członkowie Towarzystwa, którzy zakładali konto przy okazji rejestracji na 8. Konferencję posiadają już dostęp do Strefy (po zalogowaniu się).

Członkowie, którzy nie otrzymali wiadomości z danymi do logowania proszeni są o kontakt z Administratorem witryny PTBER.

Dostęp do Strefy: https://ptber.org.pl/default/czlonkostwo/strefa-dla-czlonkow-ptber/

Na stronie można aktualizować/uzupełniać część danych udostępnianych Towarzystwu, do czego serdecznie zachęcamy. Nieprawidłowe dane, których nie można aktualizować poprzez Strefę prosimy zgłaszać Sekretarzowi lub Skarbnikowi PTBER.