Kadencja 2011–2013

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz; Uniwersytet Łódzki
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Ewa Łojkowska; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Sekretarz: dr Violetta Katarzyna Macioszek; Uniwersytet Łódzki
 • Skarbnik: dr Tomasz Kowalczyk; Uniwersytet Łódzki.

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Halina Gabryś; Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska; Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Jacek Kęsy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska; Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Dr Jadwiga Śliwka; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek; Uniwersytet Wrocławski.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Skoczowski; Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
 • Członek: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska; Uniwersytet Śląski
 • Członek: dr Magdalena Krzesłowska; Uniwersytet im. A. Mickiewicza.