Plant Science Events Calendar

Przedstawiony poniżej kalendarz wydarzeń związanych z naukami z zakresu biologii roślin jest administrowany przez serwis Plantae.

Więcej informacji o kalendarzu, w tym jak zgłaszać wydarzenia, można znaleźć pod adresem: https://plantae.org/announcing-the-new-global-plant-science-events-calendar/