Kadencja 2007–2009

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka; Uniwersytet Jagielloński
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek; Uniwersytet Wrocławski
 • Sekretarz: dr Dariusz Latowski; Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Skarbnik: dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska; Uniwersytet Jagielloński.

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB; Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Halina Gabryś; Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Hanna Jańska; Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Andrzej Kononowicz; Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter; Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Paweł Sowiński, prof. UW; Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz; UMCS
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.

Główna komisja rewizyjna

 • Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Deckert; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Sekretarz: dr Barbara Hawrylak; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Członek: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Informacje

 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter została wybrana do Zarządu FESPB jako przedstawiciel Europy Centralnej i Wschodniej
 • Dr hab. Barbara Tomaszewska jest członkiem Komisji Grantów i Nagród FESPB.