Od roku 2018 wpisowe do PTBER wynosi 60 zł, składka roczna dla członków zwyczajnych PTBER – 90 zł, a składka roczna dla studentów, doktorantów lub emerytów – 50 zł. Podkreślamy, że od 2018. nie wnosimy osobnej opłaty na FESPP. Wszelkie pytania dotyczące opłat członkowskich prosimy kierować na adres Skarbnika Towarzystwa:
dr Paulina Glazińska, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, email: skarbnik@ptber.org.pl.

 

Wpłat prosimy dokonywać na rzecz:

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
Zarząd Główny
Umultowska 89, 61-614 PoznańNumer konta: 50213000042001029422090001
Volkswagen Bank Polska S.A. Rondo ONZ 100-124 Warszawa
z dopiskiem: Imię i nazwisko, wpisowe lub składka PTBER za rok 20xx lub składka FESPB za rok 20xx