Członkostwo

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na członka PTBER, należy wypełnić formularz deklaracji wstąpienia do Towarzystwa. Przed wypełnieniem formularza, kandydat powinien uzgodnić uzyskanie poparcia dla swej kandydatury z dwoma członkami PTBER (zwyczajnymi lub honorowymi). Ta rekomendacja zostanie zweryfikowana w trakcie rozpatrywania kandydatury. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo potwierdzenie na podany w formularzu adres email, które należy podpisać i wysłać na adres Sekretariatu Towarzystwa (zob. Kontakt), pocztą zwykłą.