Kadencja 2015–2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: dr hab. Iwona Ciereszko; Uniwersytet w Białymstoku
 • Wiceprezydent: dr hab. Jacek Kęsy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sekretarz: dr hab. Andrzej Bajguz; Uniwersytet w Białymstoku
 • Skarbnik: dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk; Uniwersytet w Białymstoku.

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Małgorzata Gaj; Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska; Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Aleksandra Królicka; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr hab. Magdalena Krzesłowska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Iwona Morkunas; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Jarosław Tyburski; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Robert Czajkowski; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski; Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Sekretarz: dr Anna Ihnatowicz; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Członek: dr Violetta Katarzyna Macioszek; Uniwersytet Łódzki.