9. Konferencja PTBER

Rejestracja oraz edycja danych w „Strefie dla uczestników Konferencji” zostały zamknięte. W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt z p. dr Katarzyną Marciniak, 9thconference@ptber.org.pl.

Strona Konferencji

O PTBER

Zgodnie ze statutem, celem Towarzystwa jest integracja środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą biologią eksperymentalną roślin oraz stworzenie wspólnej reprezentacji tegoż środowiska na zewnątrz, a także szeroka popularyzacja wiedzy biologicznej.

Towarzystwo działa jako forum dyskusji i współpracy wszystkich biologów wykorzystujących rośliny jako obiekt swoich badań, zarówno w badaniach podstawowych, jak i zastosowaniach praktycznych.