Uwaga: nowy numer konta

Uwaga, zmianie uległ numer konta PTBER. Szczegóły na stronie „Członkostwo”. Prosimy o wpłacanie składek członkowskich na nowe konto.

Read More

9th Conference

Join the 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, 9–12 September 2019, Toruń, Poland.

Read More

Nagroda Główna PTBER za osiągnięcia naukowe i Fundusz stypendialny dla młodych naukowców

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTBER w Białymstoku podjęło uchwały o ustanowieniu „Nagrody Głównej PTBER” za osiągnięcia naukowe oraz Funduszu stypendialnego dla młodych naukowców. Obydwa wyróżnienia kierowane są wyłącznie do Członków Towarzystwa. Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach: za najlepszą pracę oryginalną, za najlepszą pracę przeglądową w języku angielskim oraz za cykl prac. Laureaci otrzymają…

Read More

Strefa dla członków w witrynie PTBER – finalizacja

Prace nad utworzeniem Strefy dla członków PTBER zostały zakończone. Członkowie Towarzystwa, którzy podali swój adres email powinni otrzymać dane do zalogowania się do swojego konta w witrynie PTBER. Członkowie Towarzystwa, którzy zakładali konto przy okazji rejestracji na 8. Konferencję posiadają już dostęp do Strefy (po zalogowaniu się). Członkowie, którzy nie otrzymali wiadomości z danymi do…

Czytaj dalej

Strefa dla członków w witrynie PTBER

Szanowni Państwo, trwają przygotowania do uruchomienia Strefy dla członków PTBER w witrynie Towarzystwa. Będzie to specjalna strona, dzięki której członkowie będą mieli wgląd w dane, którymi dysponuje PTBER (w tym do informacji o składkach), jak również będą mogli część z danych edytować samodzielnie. Dostęp do strefy będzie możliwy po zalogowaniu się do swojego konta w witrynie Towarzystwa….

Czytaj dalej