Kadencja 2017–2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska; Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Sekretarz: dr hab. Alina Trejgell; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Skarbnik: dr Paulina Glazińska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. Andrzej Bajguz, profesor UwB; Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Iwona Ciereszko, profesor UwB; Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, prof. SGGW; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Anna Ihnatowicz; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Magdalena Krzesłowska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Iwona Morkunas; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Halina Gabryś; Uniwersytet Jagielloński
 • Sekretarz: dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Członek: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska; Uniwersytet Śląski w Katowicach.