Struktura

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: dr hab. Jacek Kęsy; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: prezydent@ptber.org.pl, kesy@umk.pl
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska; Katedra Biologii Komórki, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: wiceprezydent@ptber.org.pl, ewa.kurczynska@us.edu.pl
 • Sekretarz: dr hab. Alina Trejgell; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: sekretariat@ptber.org.pl, trejgell@umk.pl
 • Skarbnik: dr Paulina Glazińska; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: skarbnik@ptber.org.pl, Paulina.Glazinska@umk.pl.

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. Andrzej Bajguz, profesor UwB; Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok; email: abajgus@uwb.edu.pl
 • Dr hab. Iwona Ciereszko, profesor UwB; Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok; email: icier@uwb.edu.pl
 • Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, prof. SGGW; Katedra fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa; email: agnieszka_gniazdowska@sggw.pl
 • Dr Anna Ihnatowicz; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk; email: ihnatowicz@biotech.ug.gda.pl
 • Dr hab. Magdalena Krzesłowska, prof. UAM; Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań; email: magdak@amu.edu.pl
 • Prof. dr hab. Iwona Morkunas; Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań; email: morkunas@up.poznan.pl
 • Dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: asjawors@umk.pl
 • Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: tybr@umk.pl.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Halina Gabryś; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Roślin. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków; email: halina.gabrys@uj.edu.pl
 • Sekretarz: dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Biologii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; email: andrzej.kornas@up.krakow.pl
 • Członek: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: dorota.kwiatkowska@us.edu.pl.