• Prof. dr hab. Maria Charzyńska (od 2011). Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Alina Kacperska-Lewak (od 2011). Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Jan Kopcewicz (od 2009). Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Stanisław Lewak (od 2009). Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: dr hab. Jacek Kęsy. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. email: prezydent@ptber.org.pl; kesy@umk.pl
 • Wiceprezydent: Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska. Katedra Biologii Komórki, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice. email: wiceprezydent@ptber.org.pl; ewa.kurczynska@us.edu.pl
 • Sekretarz: dr hab. Alina Trejgell. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. email: sekretariat@ptber.org.pl; trejgell@umk.pl
 • Skarbnik: dr Paulina Glazińska. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. email: skarbnik@ptber.org.pl; Paulina.Glazinska@umk.pl

 

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. Andrzej Bajguz, profesor UwB. Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok. e-mail: abajgus@uwb.edu.pl
 • Dr hab. Iwona Ciereszko, profesor UwB. Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok. email: icier@uwb.edu.pl
 • Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, prof. SGGW. Katedra fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa. e-mail: agnieszka_gniazdowska@sggw.pl
 • Dr Anna Ihnatowicz. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: ihnatowicz@biotech.ug.gda.pl
 • Dr hab. Magdalena Krzesłowska, prof. UAM. Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. e-mail: magdak@amu.edu.pl
 • Prof. dr hab. Iwona Morkunas. Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań. e-mail: morkunas@up.poznan.pl
 • Dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. e-mail: asjawors@umk.pl
 • Dr hab. Jarosław Tyburski, Prof. UMK. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. e-mail: tybr@umk.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący:  Prof. dr hab. Halina Gabryś. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Roślin. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków. email: halina.gabrys@uj.edu.pl
 • Sekretarz: Dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Biologii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. email: andrzej.kornas@up.krakow.pl
 • Członek: Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice. email: dorota.kwiatkowska@us.edu.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: dr hab. Iwona Ciereszko. Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok. email: prezydent@ptber.org.pl
 • Wiceprezydent: dr hab. Jacek Kęsy. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. email: kesy@umk.pl
 • Sekretarz: dr hab. Andrzej Bajguz. Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok. e-mail: sekretariat@ptber.org.pl
 • Skarbnik: dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk. Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok. e-mail: skarbnik@ptber.org.pl

 

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Małgorzata Gaj. Katedra Genetyki, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice. email: malgorzata.gaj@us.edu.pl
 • Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska. Katedra Biologii Komórki, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice. e-mail: ewa.kurczynska@us.edu.pl
 • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: lojkowska@biotech.ug.gda.pl
 • Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska. Katedra fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa. e-mail: agnieszka_gniazdowska@sggw.pl
 • Dr hab. Aleksandra Królicka. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: aleksandra.krolicka@biotech.ug.edu.pl
 • Dr hab. Magdalena Krzesłowska. Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. e-mail: magdak@amu.edu.pl
 • Dr hab. Iwona Morkunas. Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań. e-mail: morkunas@up.poznan.pl
 • Dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. e-mail: asjawors@umk.pl
 • Dr hab. Jarosław Tyburski. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. e-mail: tybr@umk.pl
 • Dr Robert Czajkowski. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: prof. dr. hab. Zbigniew Miszalski. Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków. e-mail: zbigniew.miszalski@uj.edu.pl
 • Sekretarz: dr Anna Ihnatowicz. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: ihnatowicz@biotech.ug.gda.pl
 • Członek: dr Violetta Katarzyna Macioszek. Katedra Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź. email: violma@biol.uni.lodz.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: lojkowska@biotech.ug.gda.pl
 • Wiceprezydent: dr hab. Iwona Ciereszko. Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20b, 15-950 Białystok. email: icier@uwb.edu.pl
 • Sekretarz: dr Robert Czajkowski. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: robert@biotech.ug.edu.pl
 • Skarbnik: dr hab. Aleksandra Królicka. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: krolicka@biotech.ug.edu.pl

 

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Małgorzata Gaj. Katedra Genetyki, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice. email: malgorzata.gaj@us.edu.pl
 • Dr Anna Ihnatowicz. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. email: ihnatowicz@biotech.ug.gda.pl
 • Prof. dr hab. Artur Jarmołowski. Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. email: artjarmo@amu.edu.pl
 • Dr hab. Jacek Kęsy. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń. email: kesy@biol.uni.torun.pl
 • Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz. Katedra Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź. email: akononow@biol.uni.lodz.pl
 • Dr Violetta Katarzyna Macioszek. Katedra Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź. email: violma@biol.uni.lodz.pl
 • Dr Jadwiga Śliwka. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Platanowa 19, Radzików, 05-831 Błonie. email: j.sliwka@ihar.edu.pl
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. email: przemow@amu.edu.pl
 • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek. Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-329 Wrocław. email: beata@biol.uni.wroc.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski. Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków. email: skoczowski@ifr-pan.krakow.pl

Członkowie:

 • Prof. dr. hab. Zbigniew Miszalski. Instytut Fizjologii Roślin, im Franciszka Górskiego PAN ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków. email: miszalski@ifr-pan.krakow.pl
 • Dr hab. Magdalena Krzesłowska. Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. email: magdak@main.amu.edu.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz. Katedra Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 • Wiceprezydent: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk
 • Sekretarz: dr Violetta Katarzyna Macioszek. Katedra Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 • Skarbnik: dr Tomasz Kowalczyk. Katedra Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

 

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Halina Gabryś. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • Dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • Dr hab. Jacek Kęsy. Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
 • Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
 • Dr Jadwiga Śliwka. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Platanowa 19, Radzików, 05-831 Błonie
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
 • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek. Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-329 Wrocław

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski. Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska. Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 • Dr Magdalena Krzesłowska. Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek. Zakład Morfologii i Rozwoju Roślin, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-329 Wrocław
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Andrzej Kononowicz. Zakład Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 • Sekretarz: dr Edyta Gola. Zakład Morfologii i Rozwoju Roślin, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-329 Wrocław
 • Skarbnik: dr Elżbieta Myśkow. Zakład Morfologii i Rozwoju Roślin, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-329 Wrocław

 

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. prof. UwB. Iwona Ciereszko. Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20b, 15-950 Białystok
 • Prof. dr hab. Hanna Jańska. Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
 • Dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter. Zakład Bioenergetyki Roślin, Uniwersytet Warszawski, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
 • Dr hab. prof. UW. Paweł Sowiński. Zakład Ekofzjologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
 • Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz. Zakład Biofizyki, Instytut Biologii, UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Halina Gabryś. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • Dr hab. Dorota Kwiatkowska. Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Informacje:

 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter jest przedstawicielem Europy Centralnej i Wschodniej w Zarządzie FESPB
 • Prof. dr hab. Hanna Jańska została wybrana przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin do Rady FESPB

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka. Uniwersytet Jagielloński
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek. Uniwersytet Wrocławski
 • Sekretarz: dr Dariusz Latowski. Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Skarbnik: dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska. Uniwersytet Jagielloński

 

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. prof. UwB. Iwona Ciereszko. Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Halina Gabryś. Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Hanna Jańska. Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Andrzej Kononowicz. Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter. Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. prof. UW. Paweł Sowiński. Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz. UMCS
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PAN

 

Główna komisja rewizyjna

Przewodnicząca:

 • Prof. dr hab. Joanna Deckert. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz:

 • Dr Barbara Hawrylak. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Informacje

 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter została wybrana do Zarządu FESPB jako przedstawiciel Europy Centralnej i Wschodniej.
 • Dr hab. Barbara Tomaszewska jest członkiem Komisji Grantów i Nagród FESPB

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Anna M. Rychter. Uniwersytet Warszawski
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka. Uniwersytet Jagielloński
 • Sekretarz: dr Izabela Juszczuk. Uniwersytet Warszawski
 • Skarbnik: dr hab. Paweł Sowiński. Uniwersytet Warszawski

 

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Joanna Deckert. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Prof. dr hab. Halina Gabryś. Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Andrzej Kononowicz. Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska. Uniwersytet Śląski
 • Dr hab. prof. UW. Andrzej Podstolski. Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PAN
 • Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek. Uniwersytet Wrocławski

 

Informacje

 • Prof. dr hab. Anna M. Rychter została wybrana do Zarządu FESPB jako przedstawiciel Europy Centralnej i Wschodniej

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PAN
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Jan Rybczyński. Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN
 • Sekretarz: mgr Marta Derba. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Skarbnik: dr Renata Rucińska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Członkowie Zarządu

 • Dr hab. Joanna Eleonora Deckert. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Dr Katarzyna Głowacka. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Prof. dr hab. Krystyna Janas. Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Alina Kacperska-Lewak. Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Krupa. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. Jolanta Legocka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
 • Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska. Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Anna Rychter. Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka. Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Jan Szopa. Uniwersytet Wrocławski