Struktura

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

 • Prezydent: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska; Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: prezydent@ptber.org.pl
 • Wiceprezydent: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; email: wiceprezydent@ptber.org.pl
 • Sekretarz: dr Marek Marzec; Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: sekretariat@ptber.org.pl
 • Skarbnik: dr Krzysztof Sitko; Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: skarbnik@ptber.org.pl.

Członkowie Zarządu

 • Prof. dr hab. Małgorzata Gaj; Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: malgorzata.gaj@us.edu.pl
 • Dr Anna Ihnatowicz; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk; email: ihnatowicz@biotech.ug.gda.pl
 • Dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; email: kesy@umk.pl
 • Prof. dr hab. Magdalena Krzesłowska; Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań; email: magdak@amu.edu.pl
 • Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska; Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; email: dorota.kwiatkowska@us.edu.pl
 • Dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN; Pracownia Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej, Instytut Dendrologii PAN, ul. Parkowa 5, 62-035 Kornik; email: tapawlow@man.poznan.pl
 • Prof. dr hab. Halina Gabryś; Zakład Biotechnologii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków; email: halina.gabrys@uj.edu.pl.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB; Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok; email: abajgus@uwb.edu.pl
 • Dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP; Instytut Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; email: andrzej.kornas@up.krakow.pl
 • Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska; Zakład Biologii Stresu, Instytut Fizjologii Roślin imienia Franciszka Górskiego PAN, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków; email: e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl.