Scientific Committee

Chairwoman

 • Ewa Łojkowska (Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG).

Members

 • Krzysztof Bielawski (Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG)
 • Iwona Ciereszko (University of Bialystok)
 • Robert Czajkowski (Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG)
 • Małgorzata Gaj (University of Silesia in Katowice)
 • Anna Ihnatowicz (Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG)
 • Artur Jarmołowski (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Stanisław Karpiński (Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
 • Andrzej Kononowicz (University of Lodz)
 • Maarten Koornneef (Max Planck Institute for Plant Breeding Research)
 • Ewa Łojkowska (Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG)
 • Violetta Macioszek (University of Lodz)
 • Alessio Mengoni (University of Florence)
 • Jadwiga Śliwka (Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute).