Konkurs na logo Towarzystwa

Zarząd Główny PTBER ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego Towarzystwa (logo). Uczestnikiem konkursu może zostać każda zainteresowana osoba. Prace w formie pliku grafiki wektorowej należy przesłać na adres sekretarz@ptber.org.pl do dnia 30 maja 2019 r.

Powołana przez Zarząd Komisja konkursowa wybierze trzy prace, spośród których jedna zostanie zaakceptowana na wrześniowym Walnym Zebraniu członków PTBER, jako znak graficzny Towarzystwa. Autor wybranej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł brutto.