Nowe władze PTBER 2019–2021

Walne Zgromadzenie członków PTBER, jakie odbyło się w dniu 10.09.2019 w Toruniu wyłoniło nowe władze Towarzystwa. Prezydentem Zarządu Głównego została prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, Sekretarzem dr Marek Marzec, a Skarbnikiem dr Krzysztof Sitko, wszyscy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie ze zwyczajem, jaki panuje w Towarzystwie, oznacza to, że kolejna Konferencja PTBER odbędzie się w tym ośrodku naukowym. Wiceprezydentem został Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek a członkami prof. dr hab. Małgorzata Gaj, prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska, dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN, prof. dr hab. Magdalena Krzesłowska, dr Anna Ihnatowicz, dr hab. Jacek Kęsy.

Walne Zgromadzenie dokonało także wyboru nowego znaku graficznego Towarzystwa, którego autorem jest dr hab. Michał Rygielski, Profesor Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.