Strefa dla członków w witrynie PTBER – finalizacja

Prace nad utworzeniem Strefy dla członków PTBER zostały zakończone. Członkowie Towarzystwa, którzy podali swój adres email powinni otrzymać dane do zalogowania się do swojego konta w witrynie PTBER. Członkowie Towarzystwa, którzy zakładali konto przy okazji rejestracji na 8. Konferencję posiadają już dostęp do Strefy (po zalogowaniu się).

Członkowie, którzy nie otrzymali wiadomości z danymi do logowania proszeni są o kontakt z Administratorem witryny PTBER.

Dostęp do Strefy: https://ptber.org.pl/default/czlonkostwo/strefa-dla-czlonkow-ptber/

Na stronie można aktualizować/uzupełniać część danych udostępnianych Towarzystwu, do czego serdecznie zachęcamy. Nieprawidłowe dane, których nie można aktualizować poprzez Strefę prosimy zgłaszać Sekretarzowi lub Skarbnikowi PTBER.