Opłaty członkowskie

Od roku 2018 wpisowe do PTBER wynosi 60 zł, składka roczna dla członków zwyczajnych PTBER – 90 zł, a składka roczna dla studentów, doktorantów lub emerytów – 50 zł. Podkreślamy, że od 2018 r. nie wnosimy osobnej opłaty na FESPP.

Wszelkie pytania dotyczące opłat członkowskich prosimy kierować do Skarbnika Towarzystwa (szczegóły zob. Kontakt), na adres email: skarbnik@ptber.org.pl.

 

Wpłat prosimy dokonywać na rzecz:

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
Umultowska 89, 61-614 Poznań
IBAN: PL89 1020 5011 0000 9302 0326 3084
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
z dopiskiem: imię i nazwisko, wpisowe lub składka PTBER za rok 20xx