Jak obudzić „śpiącą królewnę” czyli regulacja spoczynku i kiełkowania nasion. Warszawa, 25 maja 2011 r.

Jak obudzić "śpiącą królewnę" czyli regulacja spoczynku i kiełkowania nasionW dniu 25 maja 2011 r. w ramach cyklu jednodniowych konferencji odbyło się spotkanie „Jak obudzić ‘śpiącą królewnę’?… czyli rozważania o regulacji spoczynku i kiełkowania nasion” zorganizowane przez panią dr hab. Renatę Bogatek-Leszczyńską i dr Agnieszkę Gniazdowską z Katedry Fizjologii Roślin Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

WięcejJak obudzić „śpiącą królewnę” czyli regulacja spoczynku i kiełkowania nasion. Warszawa, 25 maja 2011 r.

Komunikacja symplastowa w roślinach. Wrocław, 22 kwietnia 2006 r.

Organizatorzy: prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek i dr hab. Paweł Sowiński.

Program naukowy sesji:

 • 11.00 – Powitanie uczestników
 • 11.05 – Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek: „Konstruktorzy i pasażerowie – makromolekularna organizacja i funkcjonowanie plazmodesm”
 • 11.50 – Dr hab. Paweł Sowiński: „Transport symplastyczny niskocząsteczkowych związków organicznych”
 • 12.35–12.55 – Przerwa
 • 12.55 – Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek: „Domeny symplastowe w rozwoju roślin”
 • 13.40 – Dr hab. Ewa Kurczyńska: „Komunikacja symplastowa podczas somatycznej embriogenezy u A. thaliana
 • 14.25–14.35 – Przerwa
 • 14.35 – Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska: „Ewolucja plazmodesm”
 • 15.15–15.20 – Zakończenie.

Słodkie nowości ostatniej dekady – transport, metabolizm i regulacyjna rola cukrów. Białystok, 14 kwietnia 2007 r.

W dniu 14 kwietnia 2007 roku, w Białymstoku, odbyło się kolejne sympozjum tematyczne PTBER „Słodkie nowości ostatniej dekady – transport, metabolizm i regulacyjna rola cukrów”. Sympozjum zostało zorganizowane przez dr hab. Iwonę Ciereszko, prof. UwB, kierownika Zakładu Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UwB. W obradach, które odbywały się w nowej sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, w godz. od 10.30 do 14.30, uczestniczyło ok. 40 osób.

WięcejSłodkie nowości ostatniej dekady – transport, metabolizm i regulacyjna rola cukrów. Białystok, 14 kwietnia 2007 r.

Ewolucja komórki roślinnej. Wrocław, 30 września 2008 r.

Organizatorem minikonferencji była prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek.

Program naukowy sesji:

 • Ewolucja na poziomie molekularnym:
  • 11.10 – Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska: „Ewolucja kodu genetycznego”
  • 11.40 – Prof. dr hab. Grażyna Kłobus: „Ewolucja wybranych szlaków metabolicznych”
  • 12.10 – Prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak: „Ewolucja fotosyntezy”
 • Ewolucja na poziomie zmian struktury
  • 13.10 – Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek: „Zmiany ewolucyjne białek cytoszkieletu”
  • 13.40 – Dr Andrzej Bodył: „Procesy nabywania i utraty plastydów u jednokomórkowych organizmów eukariotycznych”
  • 14.10 – Dr Alicja Banasiak: „Ewolucyjne zmiany w strukturze i składzie ściany komórkowej”.

 

Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka. Łódź, 20–21 kwietnia 2009 r.

Komitet Cytobiologii PAN, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Łodzi zorganizowały konferencję naukową zatytułowaną: „Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka”. Konferencja została zorganizowana w ramach Jubileuszu 80-rocznicy urodzin Pani Prof. Marii Olszewskiej.

Nowe rośliny modelowe w badaniach eksperymentalnych. Powsin, 15 maja 2009 r.

W ramach cyklu jednodniowych spotkań naukowych odbyła się minikonferencja pt. „Nowe rośliny modelowe w badaniach eksperymentalnych” zorganizowana przez prof. dr hab. Beatę Zagórską-Marek i prof. dr hab. Jana Rybczyńskiego.

Program naukowy sesji:

 • 11.20 – Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek: „Magnolia w naturze, eksperymencie i … komputerze”
 • 11.50 – Dr Anna Mikuła: „Czy goryczki mogą być uważane za rośliny modelowe w biologii eksperymentalnej roślin?”
 • 12.30 – Prof. dr hab. Jan Rybczyński: spacer po Ogrodzie.