Scientific Committee

 • Przemysław Wojtaszek (Adam Mickiewicz University in Poznań; Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań)
 • Joanna Deckert (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Marek Figlerowicz (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań)
 • Halina Gabryś (Jagiellonian University)
 • Artur Jarłomowski (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Wojciech Karłowski (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Jolanta Legocka (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Jolanta Małuszyńska (Silesian University)
 • Zbigniew Miszalski (Institute of Plant Physiology PAS, Kraków)
 • Jan Rybczyński (Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation of the Polish Academy of Sciences)
 • Anna Rychter (University of Warsaw)
 • Jan Sadowski (Institute of Plant Genetics PAS, Poznań)
 • Maciej Stobiecki (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań)
 • Kazimierz Strzałka (Jagiellonian University)
 • Jan Szopa (University of Wrocław)
 • Andrzej Tretyn (NIcolaus Copernicus University)
 • Anna Tukendorf (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
 • Beata Zagórska-Marek (University of Wrocław).