Organizing Committee

  • Przemysław Wojtaszek (Adam Mickiewicz University in Poznań; Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań)
  • Danuta Babula (Adam Mickiewicz University in Poznań)
  • Joanna Deckert (Adam Mickiewicz University in Poznań)
  • Marta Derba (Adam Mickiewicz University in Poznań)
  • Jolanta Legocka (Adam Mickiewicz University in Poznań)
  • Renata Rucińska-Sobkowiak (Adam Mickiewicz University in Poznań)
  • Jan Sadowski (Institute of Plant Genetics PAS, Poznań)
  • Sławomir Samardakiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)
  • Maciej Stobiecki (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań)
  • Agata Kołodziejska (Adam Mickiewicz University in Poznań).