Organizing Committee

  • Ryszard J. Górecki (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
  • Katarzyna Głowacka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
  • Janina Bieniaszewska (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
  • Lesław B. Lahuta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
  • Jacek Olszewski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
  • Agnieszka J. Piotrowicz-Cieślak (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
  • Agnieszka Pszczółkowska (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
  • Eugeniusz Sójka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)