Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów u roślin

Międzynarodowe sympozjum tematyczne organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin.

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w konferencji na temat potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin. Konferencja zaczyna się w poniedziałek 30.06.2014 o godzinie 9.00 i kończy w środę 2.07.2014 o godzinie 14.00. W trakcie konferencji poruszone będą wszystkie aspekty potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin w tym:

  • Regulacja dojrzewania pre-mRNA
  • Degradacja i kontrola jakości RNA
  • Regulacja translacji
  • Epigenetyka
  • Długie niekodujące RNA
  • Biogeneza i funkcja małych RNA
  • Regulacja procesów rozwojowych roślin i odpowiedzi na stres na poziomie RNA.

Miejsce obrad: Collegium Biologicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań.

Szczegóły dostępne na stronie http://www.pgrp2014.amu.edu.pl

 

W imieniu komitetu organizacyjnego
Zofia Szweykowska-Kulińska i Artur Jarmołowski