Słodkie nowości ostatniej dekady – transport, metabolizm i regulacyjna rola cukrów. Białystok, 14 kwietnia 2007 r.

W dniu 14 kwietnia 2007 roku, w Białymstoku, odbyło się kolejne sympozjum tematyczne PTBER „Słodkie nowości ostatniej dekady – transport, metabolizm i regulacyjna rola cukrów”. Sympozjum zostało zorganizowane przez dr hab. Iwonę Ciereszko, prof. UwB, kierownika Zakładu Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UwB. W obradach, które odbywały się w nowej sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego…

Czytaj dalej

Ewolucja komórki roślinnej. Wrocław, 30 września 2008 r.

Organizatorem minikonferencji była prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek. Program naukowy sesji: I. Ewolucja na poziomie molekularnym 11:10 – Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska: „Ewolucja kodu genetycznego” 11:40 – Prof. dr hab. Grażyna Kłobus: „Ewolucja wybranych szlaków metabolicznych” 12:10 – Prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak: „Ewolucja fotosyntezy” II. Ewolucja na poziomie zmian struktury 13:10 – Prof….

Czytaj dalej

Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka. Łódź, 20–21 kwietnia 2009 r.

Komitet Cytobiologii PAN, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Łodzi zorganizowały konferencję naukową zatytułowaną: „Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka”. Konferencja została zorganizowana w ramach Jubileuszu 80-rocznicy urodzin Pani Prof. Marii Olszewskiej.

Czytaj dalej

Nowe rośliny modelowe w badaniach eksperymentalnych. Powsin, 15 maja 2009 r.

W ramach cyklu jednodniowych spotkań naukowych odbyła się minikonferencja pt. „Nowe rośliny modelowe w badaniach eksperymentalnych” zorganizowana przez prof. dr hab. Beatę Zagórską-Marek i prof. dr hab. Jana Rybczyńskiego. Program naukowy sesji: 11:20 – Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek: „Magnolia w naturze, eksperymencie i … komputerze” 11:50 – Dr Anna Mikuła: „Czy goryczki mogą być…

Czytaj dalej

Biologia drzew w cieniu kwitnących rododendronów. Kórnik, 28 maja 2010 r.

W dniu 28 maja 2010 r. odbyło się sympozjum tematyczne „Biologia drzew w cieniu kwitnących rododendronów” zorganizowane przez panią prof. dr hab. Gabrielę Lorenc-Plucińską z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. W gościnnych progach Muzeum Dendrologicznego uczestników sympozjum przywitała pani prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska, Dyrektor Instytutu, a następnie historię Instytutu i kierunki prowadzonych badań przedstawił prof….

Czytaj dalej