9. Konferencja PTBER

Rejestracja została uruchomiona, formularz jest dostępny od 1 lutego do 30 kwietnia20 maja 2019 r.

Więcej

O PTBER

Zgodnie ze statutem, celem Towarzystwa jest integracja środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą biologią eksperymentalną roślin oraz stworzenie wspólnej reprezentacji tegoż środowiska na zewnątrz, a także szeroka popularyzacja wiedzy biologicznej.

Towarzystwo działa jako forum dyskusji i współpracy wszystkich biologów wykorzystujących rośliny jako obiekt swoich badań, zarówno w badaniach podstawowych, jak i zastosowaniach praktycznych.