Scientific Committee

 • Joanna Deckert (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Halina Gabryś (Jagiellonian University)
 • Alina Kacperska (University of Warsaw)
 • Grażyna Kłobus (University of Wrocław)
 • Ewa Łojkowska (Intercollegiate Faculty of Biotechnology University of Gdańsk – Medical University of Gdańsk)
 • Grażyna Muszyńska (Institute of Biochemistry and Biophysic PAS, Warsaw)
 • Anna Rychter (University of Warsaw)
 • Anna Skorupska (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
 • Kazimierz Strzałka (Jagiellonian University)
 • Andrzej Szczepaniak (University of Wrocław)
 • Zofia Szweykowska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Kazimierz Trębacz (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
 • Przemysław Wojtaszek (Adam Mickiewicz University in Poznań; Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań).