6th Conference

6th Conference

Welcome, The Organizing Committee is very pleased to invite you to participate in the 6th CONFERENCE OF THE POLISH SOCIETY OF EXPERIMENTAL PLANT BIOLOGY, which will be held in September 16th – 19th, 2013 in Łódź, in Łódź University Campus – the Faculty of Law and Administration (address: 8/12 Kopcińskiego St. 90-232 Łódź). This Conference provides…

Czytaj dalej

Nagroda PTBER

W dniu 07 września 2011 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin podjęło uchwałę o ustanowieniu Nagrody PTBER. Regulamin Nagrody PTBER 1. Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin przyznaje Nagrodę PTBER za osiągnięcia naukowe co dwa lata. Nagroda PTBER obejmuje dyplom honorowy, nagrodę pieniężną i wykład na Kongresie PTBER. 2. Nagroda PTBER może być…

Czytaj dalej

Fundusz Stypendialny PTBER

Walne Zgromadzenie PTBER podjęło w dniu 07 września 2011 r. uchwałę o utworzeniu Funduszu Stypendialnego PTBER. Regulamin Funduszu Stupendialnego § 1 1. Działając na podstawie § 19 pkt 8 w związku z § 10 pkt 3 i 6 Statutu PTBER, Walne Zgromadzenie Członków PTBER postanawia utworzyć ze środków własnych „Fundusz Stypendialny PTBER”, zwany dalej Funduszem….

Czytaj dalej

e-przewodnik iProfesor

Ekskluzywny przewodnik dla ludzi nauki – informacje w formacie PDF: Przewodnik po konferencjach Przewodnik po hotelach i centrach konferencyjnych

Czytaj dalej